Křesťanské Vánoce
Adventní doba

Adventní doba

24. 11. 2022 | Brno

Cílem adventu, jako času očekávání, je vidět a slyšet. „Spokojeně očekávat a současně být ve střehu“ to je křesťanské adventní motto, to je klidná modrá barva v kombinaci s divokou červenou. K tomu, abychom dokázali dvojici barev, které tvoří fialovou barvu adventu, udržet pohromadě nám mohou pomoci tři skutečnosti.

Jednak je to udržení zdravé rovnováhy, tedy půst. V Bibli byl půst vyhlašován vždy, když se lidé ocitli v nebezpečí. V nebezpečí, že přijdou o svoji svobodu. Zkusme si proto v této adventní době něco odříct. Pokud to vydržíme, zjistíme, že jsme svobodní.

Pak je tu radost. Jeden pouštní mnich říkával: „Jsi-li smutný, skoro vždycky to znamená, že myslíš jen na sebe.“ V každém z nás dříme malý človíček, který se občas vzbudí a cítí se být ukřivděný a zanedbávaný. Když ho v adventu překonáme a dokážeme se něčeho zříct ve prospěch druhých „človíčků“, o něco se podělit, tak můžeme očekávat radost.

Do třetice tu máme mlčení. Jedním z důsledků ticha je svoboda. Dovolit Bohu, aby nás obhajoval on sám. Když letos v adventu budeme méně mluvit, tak máme šanci nejen zaslechnout Boží hlas, ale také máme šanci uvidět Boží činy, a co můžeme chtít víc.

Mons. Pavel Konzbul, diecézní biskup brněnský


Další aktuality

Aplikace Průvodce adventem 2022

Aplikace Průvodce adventem 2022

28. 11. 2022 | Brno

Aplikace Průvodce adventem 2022 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny. Také v letošním roce je možné ji stáhnout zdarma na Google Play nebo App Store.

více …

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

6. 10. 2022 | Praha

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno.

více …