Křesťanské Vánoce

Kontakty na koordinátory

Brno

Mgr. Marie Pospíšilová
Pastorační středisko
Petrov 5, 602 00 Brno
tel.: 533 033 296
pospisilova@biskupstvi.cz

Č. Budějovice

Mgr. Zlata Keprtová
Pastorační středisko
Petrov 6, 602 00 Brno
tel.: 533 033 298
keprtova@biskupstvi.cz

Hradec Králové

Mgr. Zlata Keprtová
Pastorační středisko
Petrov 6, 602 00 Brno
tel.: 533 033 298
keprtova@biskupstvi.cz

Litoměřice

Ing. Kristýna Solničková
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9
412 88 Litoměřice
tel.: 416 707 535
solnickova@dltm.cz

Olomouc

Mgr. Zlata Keprtová
Pastorační středisko
Petrov 6, 602 00 Brno
tel.: 533 033 298
keprtova@biskupstvi.cz

Ostrava-Opava

Ing. Mgr. Magdaléna Kocychová
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní nám. 3172/1
728 02 Ostrava
Tel: 733 741 999
nockostelu@doo.cz

Plzeň

Mgr. Zlata Keprtová
Pastorační středisko
Petrov 6, 602 00 Brno
tel.: 533 033 298
keprtova@biskupstvi.cz

Praha

Betlémy Praha
Zuzana Kakušková
Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3
160 00 Praha 6
betlemy.praha@apha.cz