Křesťanské Vánoce

Kontakty na koordinátory

Brno

Bc. et Bc. Eliška Jílková
Diecézní muzeum
Petrov 1, 602 00 Brno
tel.: 533 033 278
jilkova@biskupstvi.cz

Č. Budějovice

Bc. Petra Dolíhalová
Petrov 5, 602 00 Brno
tel.: 533 033 298

dolihalova@biskupstvi.cz

Hradec Králové

Bc. Petra Dolíhalová
Petrov 5, 602 00 Brno
tel.: 533 033 298

dolihalova@biskupstvi.cz

Litoměřice

Milena Davídková
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9
412 88 Litoměřice
tel.: 603 994 727
krestanskevanoce@dltm.cz

Olomouc

Bc. Petra Dolíhalová
Petrov 5, 602 00 Brno
tel.: 533 033 298

dolihalova@biskupstvi.cz

Ostrava-Opava

Ing. Mgr. Magdaléna Kocychová
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní nám. 3172/1
728 02 Ostrava
Tel: 733 741 999
nockostelu@doo.cz

Plzeň

Bc. Petra Dolíhalová
Petrov 5, 602 00 Brno
tel.: 533 033 298

dolihalova@biskupstvi.cz

Praha

Betlémy Praha
Zuzana Kakušková
Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3
160 00 Praha 6
betlemy.praha@apha.cz