Křesťanské Vánoce
Dominik kardinál Duka OP
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Mgr. Jan Grolich
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Vítězslav Schrek
Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina
JUDr. Markéta Vaňková
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna