Křesťanské Vánoce
Mons. Martin David
Mons. Martin David
diecézní biskup ostravsko-opavský
Mons. Jan Graubner
Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský a primas český
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
diecézní biskup brněnský
Mgr. Jan Grolich
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Vítězslav Schrek
Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina