Křesťanské Vánoce
Dominik kardinál Duka OP
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
JUDr. Bohumil Šimek
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Markéta Vaňková
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna