Křesťanské Vánoce
Svátek Tří králů

Svátek Tří králů

6. 1. 2019 | ČR

Jako nedílná součást vánoční doby se 6. leden tradičně slaví jako svátek Tří králů známý také jako Zjevení Páně. Připomíná událost z Matoušova evangelia, kdy se narozenému dítěti Ježíši přijdou poklonit učenci z východu, kteří nepatří k izraelskému národu a nevyznávají jejich náboženství. Křesťané tak slaví, že zpráva o narození - zjevení Boha jako člověka Ježíše -je určena pro celé lidstvo.

Více než šedesát tisíc koledníků se v těchto dnech vydává na cestu do českých a moravských domácností. Přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a nabízejí lidem možnost začít nový rok dobrým skutkem v Tříkrálové sbírce: přispět Charitě na pomoc nemocným a potřebným.

Zdroj: http://www.katolik.cz a www.cirkev.cz

 


Další aktuality

Pozvání na Novoroční bohoslužby

Pozvání na Novoroční bohoslužby

1. 1. 2019 | ČR

Zatímco v občanském kalendáři najdeme 1. ledna Nový rok, církevní kalendář připomíná v tento první den občanského roku slavnost Matky Boží Panny Marie, nejstarší mariánský svátek římské liturgie, slavený už v 8. století.

Přehled bohoslužeb 1. 1. 1019 najdete zde.

více …

Svátek sv. Silvestra

Svátek sv. Silvestra

31. 12. 2018 | ČR

Svátek sv. Silvestra připadá na poslední den v roce, a proto je spojen také s děkovnými bohoslužbami na závěr občanského roku, které se konají v odpoledních a večerních hodinách.

Přehled časů děkovných bohoslužeb najdete např. zde.

více …

Svátek Svaté Rodiny

Svátek Svaté Rodiny

30. 12. 2018 | ČR

V letošním roce se slaví svátek Svaté Rodiny v neděli 30. 12.

Při mši svaté na svátek Svaté rodiny děkují manželé, kteří spolu uzavřeli křesťanský sňatek, za společně prožitá léta a jsou pozváni k obnově svých manželských slibů, kterými se jeden druhému před Bohem zavázali.

více …

Žehnání vína na svátek sv. Jana

Žehnání vína na svátek sv. Jana

27. 12. 2018 | ČR

V církevním kalendáři najdeme 27. prosince svátek sv. Jana, apoštola. Tradice žehnání vína v tento den se váže k legendě, kdy měl sv. Jan vypít kalich vína s jedem, a protože jej předtím požehnal, jed mu neublížil.

více …

Proč se staví stromečky?

Proč se staví stromečky?

24. 12. 2018 | Praha

Po staletí slavíme Vánoce: štědrovečerní večeře s kaprem, stromeček, ozdoby a dárečky… Každá z těchto drobností je ve skutečnosti znamením něčeho velkého.

více …

Přehled vánočních bohoslužeb

Přehled vánočních bohoslužeb

24. 12. 2018 | ČR

Přehled vánočních bohoslužeb najdete na stránkách iBohoslužby.cz

 

více …

Obdarování - 4. neděle adventní

Obdarování - 4. neděle adventní

23. 12. 2018 | Praha

Advent je pro mnoho lidí časem shánění dárků. Obdarovávat je krásná věc. S určitou nadsázkou ale můžeme říci, že žijeme ve světě, který je sice bohatý (a my také!), ale který nám nic nedaruje. 

více …

Brochure about Prague nativity scenes in English

Brochure about Prague nativity scenes in English

18. 12. 2018 | Praha

We present you a brochure about Prague nativity scenes in English. Learn here the possibility to visit nativity scenes in selected Prague churches, a short story about their history and dates Sunday services.

We invite you to visit!

více …

Očekávání  - 3. neděle adventní

Očekávání - 3. neděle adventní

16. 12. 2018 | Praha

Advent je v křesťanství chápán jako doba očekávání. Nevznikl ovšem jako očekávání Vánoc coby rodinných svátků a rozdávaných dárků. To všechno se jaksi připojilo až postupně – a pro některé se stalo jednou náplní adventu, a posléze i Vánoc.

více …

Vzpomínání - 2. neděle adventní

Vzpomínání - 2. neděle adventní

9. 12. 2018 | Praha

Advent a zvláště Vánoce jsou pro mnoho lidí silným podnětem ke vzpomínání. Vzpomínky nejsou planou záležitostí. Mohou nás ujišťovat, že ačkoliv nebylo nikdy na světě zcela dobře, bylo a je možné prožít i za obtížných podmínek mnoho dobrého. I když jsme kdysi neměli to, co máme dnes, prožili jsme i v horších časech mnohé, na co rádi vzpomínáme. Nesmíme očekávat ráj na zemi ani zítra, ani pozítří, musíme však s těmito dny počítat.

více …

Biskupství brněnské zve na programy Brněnských Vánoc 2018

4. 12. 2018 | Brno

Podobně jako v předchozích letech je i letos Biskupství brněnské přizváno ke spolupráci při tradičních Brněnských Vánocích na prostranstvích v centru Brna.
 

více …

Ticho - 1. neděle adventní

Ticho - 1. neděle adventní

2. 12. 2018 | Praha

Žijeme v hlučném světě. Hluk není jen okolo nás, ale je často i v našem nitru. Valí se na nás starost za starostí a úkol za úkolem. Člověk ale někdy vyhledává hluk proto, aby neslyšel sám sebe. Aby vytěsnil otázky, které si klade, výčitky svědomí, případně opakovaný smutek v nitru nad tím, jak mu bylo ublíženo.

více …

Adventní duchovní obnovy

30. 11. 2018 | Brno

Farnosti brněnské diecéze nabízí možnost zastavení a ztišení se v průběhu celé adventní doby.  

V městě Brně je plánováno vícero možností, např. duchovní obnovy ve farnostech u katedrály, v Řečkovicích či Lískovci. Pro manžele je určena mj. duchovní obnova ve vranovském Duchovním centru.

více …

Přípravy programu Křesťanský advent a Vánoce 2018 v brněnské diecézi

29. 11. 2018 | Brno

Pestrou programovou nabídku adventních a vánočních programů ve farnostech, sborech, modlitebnách a dalších křesťanských společenstvích přináší v brněnské diecézi letos opět projekt Křesťanský advent a Vánoce. Programy 57 kostelů z Brna a okolí najdete v letošní informační brožurce. 
K hlubšímu prožití jednotlivých dnů adventu vydává každoročně Pastorační středisko brněnské diecéze tematickou brožurku Průvodce adventem.

více …

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

1. 10. 2018 | Praha

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno. Kostel, resp. betlém je možné přihlásit až do 31. října 2018, abychom stihli zpracovat všechny potřebné údaje do brožurky, která se skládá z pražských betlémů. 

více …

Advent a Vánoce 2018

Advent a Vánoce 2018

30. 9. 2018 | ČR

Již od první adventní neděle 2. prosince 2018, která otevírá období příprav na čas Vánoc, se můžete těšit na aktuální informace o adventních a vánočních programech, které pro vás farnosti a sbory připravily.

více …