Křesťanské Vánoce

Pozdrav Dominika Duky

Dominik kardinál Duka OP

Vážení návštěvníci,

již druhé Vánoce v covidové době nás přivádějí k základním existenciálním otázkám našeho života. Slavení svátků, které se cyklicky každý rok opakují, k nim patří, protože spoluvytvářely naši identitu. Jsem tedy rád, pokud upřete pozornost na to malé děťátko v jeslích našich českých Betlémů. Vánoce nám říkají, že se nám narodil Boží Syn. A jako člověk, dítě, poznal lásku pod srdcem své matky, jako ji poznává i dítě našich dnů. Tedy mělo by ji poznávat.

Vánoce nám také říkají, že nejsme souhra náhod, produkt chemie či biologie. Z jeslí judského Betléma slyšíme andělský zpěv: „Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle.“ Vánoce nám tedy říkají, že zdrojem naší identity je Láska. Láska s velkým „L“. Tak definuje Boha apoštol Jan.

Přeji vám láskyplné a požehnané Vánoce.

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský