Křesťanské Vánoce

Pozdrav hejtmana Kraje Vysočina

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA

Tradici křesťanských Vánoc vnímám jako příležitost uvědomit si, že kostely, kláštery i další církevní objekty v našem sousedství nejsou jen místa určená mimo jiné k tiché a pokorné modlitbě. I přesto, že se jejich poslání v čase zásadně nemění, o Vánocích dostávají další společenský rozměr dopadající na širší část naší populace. Přirozeně plní roli míst bezpečného, klidného a pokorného setkávání nejen pro věřící, ale i pro ty, kteří nejsou součástí církve.

U nás na Vysočině je tradicí kostely v době adventní vánočně vyzdobovat a vystavovat v nich na obdiv originální betlémy, které pamatují časy našich prababiček, možná i starší a jsou výsledkem práce mistrů i nadšených samouků – ale především jsou pýchou Vysočiny.

Přeji všem, kteří se rozhodnou letošní Vánoce prožít v klidu, pokorně a s respektem k tradicím, příjemně strávený čas obohacený o nové zážitky.

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina