Křesťanské Vánoce

Pozdrav otce biskupa Vojtěcha

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Milí přátelé,

Vánoce jsou dobou,  kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je láskyplný a štědrý,  že je nám blízko a že nás obdaroval tím nejcennějším, co měl.

A tak přeji vám všem, dětem, mladým, dospělým i seniorům, vám, kteří prožíváte nejistoty současné doby a toužíte po radosti a pokoji, i vám, kteří nesete tíhu odpovědnosti za druhé, vám, kteří se rozhodujete pro důležitý životní krok, a také vám nemocným, opuštěným, vězněným, zklamaným i jinak zkouše­ným, abyste tyto svátky, a nejen tyto svátky, prožili s jistotou, že vás Bůh má rád, a skrze tuto jistotu se stávali jeho slávou i jeho darem druhým.

K tomu vám všem ze srdce žehnám.

 

 

+ Vojtěch Cikrle
biskup brněnský