Křesťanské Vánoce

Pozdrav Vítězslava Schreka, hejtmana Kraje Vysočina

Vítězslav Schrek


Milí přátelé,

Vánoce jsou považovány za jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Vzácné dny adventu a Vánoc jsou ideální příležitostí uvědomit si, jak důležitá je lidská solidarita, vzájemná úcta, podpora a dobrota. Dlouhé měsíce jsme se dívali dopředu, těšili se na Vánoce, byli plni očekávání. Nenechme si vzít to krásné z Vánoc, to co je podstatné – klid, pohodu, naději, která je darem největším. S vírou máme šanci a příležitost strávit Vánoce daleko intenzivněji, ani povinně uzavřené chrámy Páně nemusí nutně představovat překážku na cestě k Bohu. Hlas, který v tuto dobu zaznívá, je hlasem lásky.  Člověk naplno prožívá jak duchovní, tak rodinný rozměr Vánoc. Jsou to nenahraditelné zážitky, bez kterých si vánoční dny nedovedu představit.

Vaše Vánoce budou vypadat přesně tak, jak je budete chtít prožít. Proto buďte sami sebou, žijte naplno příběh, který jste si vysnili. Přeji Vám pevné zdraví a spokojené dny. A i kdyby všechno nešlo tak, jak jste si přáli, věřte, že vedle Vás je vždy někdo blízký, na koho se můžete spolehnout.

Krásné a požehnané Vánoce a šťastný nový rok všem přeje

Vítězslav Schrek
hejtman Kraje Vysočina