Křesťanské Vánoce

Pozdrav Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje

Mgr. Jan Grolich


Vážení přátelé, 

 

letošní rok smetl spoustu věcí, na které jsme si zvykli. V těchto dnech se zdá, že čekáme i na to, jestli Vánoce vůbec budou. 

A tak tentokrát bez hlučných vánočních večírků uprostřed adventu opatrně vyhlížíme svátky s obavou, aby nezmizely jako čerstvě napadaný sníh. Všechno je najednou mnohem křehčí. 

Díky za projekt Křesťanský advent a Vánoce, který už roky připomíná, co skutečně znamenají. 

Letos více než kdy jindy potřebujeme uprostřed nejdelších nocí celého roku vědět, že i uprostřed těch nejhorších časů vyroste naděje. 

S díky všem, kteří se do projektu zapojují, nad ním přijímám záštitu. 

Krásný advent a radostné svátky! 

 

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje