Křesťanské Vánoce

Pozdrav Mons. Vojtěcha Cikrleho, diecézního biskupa brněnského

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

 

Milí přátelé,

i v dnešní specifické  době připravilo Biskupství brněnské další ročník projektu Křesťanský advent a Vánoce. Za standardních podmínek se v uplynulých letech každoročně v jihomoravském regionu zapojovalo téměř 90 míst s nabídkou více než tisíce různorodých programů. Letošní ročník je v důsledku předepsaných hygienických a společenských podmínek realizován ve zcela odlišné a redukované podobě. Akce bude dostupná především prostřednictvím multimediálních prostředků a internetové sítě. Webové  stránky nabízejí  nové  možnosti, například programy nabízené on-line (streamování, vysílání nahrávek a záznamů) nebo  oddíl inspirací a námětů, jak prožít adventní a vánoční čas v domácím prostředí. Věřím, že i přes všechna omezení,  která na nás v letošním roce  doléhají, může i takto upravená nabídka přispět všem zájemcům k obohacení a užitečnému prožití adventu a vánočních svátků.
 

Přeji vám všem požehnané Vánoce a  život ve Světle prozařujícím všechny temnoty.

 

Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský