Křesťanské Vánoce

Pozdrav JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna

JUDr. Markéta Vaňková

Vážení a milí Brňané,

opět je tu doba adventu a Vánoc, kdy jsme všichni více nakloněni tomu odpoutat se od všednodenní reality a vytvořit si kolem sebe barevnější, voňavější a zářivější svět.
A nemyslím tím jen vánočně vyzdobená a osvětlená náměstí či kostely a další svatostánky s betlémy, ale také ono vnitřní světlo poznání a sounáležitosti, kterým živíme svou duši a které Josef Čapek nazval lidským jasem.

A s tímto čapkovským jasem pak přichází i touha vrátit se ke starobylé tradici, radost z toho, že můžeme obdarovat své blízké, věnovat jim svůj čas a pozornost a navštívit s nimi třeba i některý z adventních a vánočních programů, které letos farnosti a sbory připravily v rámci tradiční akce Křesťanské Vánoce.

Společně s Biskupstvím brněnským na ně co nejsrdečněji zvu malé i velké návštěvníky a věřím, že při nich pocítí „ježíškovsky“ vstřícnou a nenucenou atmosféru plnou příjemných zážitků.

Ať jsou i letošní Vánoce veselé a bohaté na splněné sny a přání.

 

 

 

 

 

  

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna