Křesťanské Vánoce

Pozdrav JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje

JUDr. Bohumil Šimek

Vážení přátelé,

tak jako loni jsem i letos velmi rád přijal záštitu nad projektem „Křesťanský advent a Vánoce“. Již poněkolikáté se do něj zapojují stovky měst a obcí nejen na jižní Moravě, ale po celé České republice. Lidé v jednotlivých farnostech a sborech pro své bližní připravují bohatou nabídku programů adventního a vánočního času a je evidentní, že jde o velice prospěšnou myšlenku.

V současné době se často objevuje vánoční výzdoba v obchodech už v říjnu a na veřejných prostranstvích jen o něco později. Lidé tak mohou zapomínat na tradiční hodnoty i na skutečnost, že advent není jen doba nakupování dárků, ale také doba zvolnění, zklidnění a očekávání.

Cením si rovněž vzájemné spolupráce jednotlivých církví, dobrovolnosti a bezplatného přístupu, které jsou pro tento projekt příznačné. Pestrá paleta akcí – žehnání adventních věnců, průvody světla, adventní a vánoční koncerty, betlémy (a to i ty živé), půlnoční vánoční bohoslužby – to vše představuje nejen zajímavou náplň volných chvil, ale zároveň i přiblížení křesťanského duchovního poselství období adventu i Vánoc.

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky!                                                   
                                                                                                                                                                                            Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje