Křesťanské Vánoce

Brno, kostel sv. Janů

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2021

Betlémy

 20.12. - 9.1.
 09:00 - 19:00
Možnost prohlídky betléma
Prohlížení pouze v čase, kdy není mše svatá.
 24.12.
 09:00 - 01:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 28.11.
 07:30 - 15:30
Mše sv. 1. neděle adventní s žehnáním adventních věnců
během všech mší sv.: 7:30, 9:00, 10:30, 15:30
 28.11. - 19.12.
 07:30 - 10:00
Adventní nedělní mše svaté s rorátními zpěvy
adventní neděle 28.11., 5.12., 12.12. a 19.12. v 7:30 a 9:00
 29.11. - 24.12.
 06:30 - 08:00
Rorátní mše svaté
po-pá: 6:30; so: 8:00 (kromě 8.12. a 10.12)
 21. - 23.12.
 09:00 - 16:30
Příležitost k předvánoční svátosti smíření
út: 21.12. - čt: 23.12. 9:00-11:30 a 14:30-16:30
 22. - 25.12.
 09:00 - 17:00
Betlémské světlo
 24.12.
 15:30
Vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi
 24.12.
 23:58
Slavnostní půlnoční bohoslužba
zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby: Hej mistře!
 25.12.
 07:30 - 15:30
Mše svaté o slavnosti Narození Páně
nedělní pořad bohoslužeb: 7:30, 9:00, 10:30 pro rodiny s dětmi, 15:30 koledová mše svatá
 26.12.
 07:30 - 15:30
Mše svaté na svátek Svaté Rodiny
nedělní mše sv.: 7:30, 9:00, 10:30, 15:30, při všech mších svatých bude obnova manželských slibů
 27.12.
 10:00 - 15:30
Poutní slavnost svatého Jana Evangelisty - pouť v minoritském kostele
10:00, 15:30 poutní mše svaté s žehnáním vína
 31.12.
 10:00
Mše svatá
 31.12.
 15:30
Děkovná mše svatá na závěr občanského roku
na závěr Te Deum
 1.1.
 07:30 - 15:30
Novoroční mše svaté - slavnost Matky Boží
7:30, 9:00, 10:30, 15:30
 6.1.
 10:00 - 15:30
Mše svaté na slavnost Zjevení Páně - Tří králů
10:00, 15:30; při každé mši svaté budeme žehnat kadidlo, vodu a křídu
 9.1.
 07:30 - 15:30
Nedělní mše svaté na svátek Křtu Páně
jako v neděli: 7:30, 9:00, 10:30, 15:30

Informace o betlému

Historie: Betlém u minoritů začal vznikat brzo po 2. světové válce. Na žádost P. Škrdlíka vyřezal brněnský sochař a řezbář Jaroslav Vaněk v roce 1946 jesličky (byly bohužel odcizeny). V dalším roce přibyla socha Panny Marie a svatého Josefa a v roce 1948 byla vyřezána stáj a základní sestava kolem jesliček. V roce 1949 přibyl první ze Tří králů a pan Vaněk postupně vyřezával další figurky, mezi nimiž se objevují i postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář znázornil své syny. Zvláštností betlému je figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a dlouholeté spolupráci s panem Vaňkem mohl tento betlém vzniknout. Popis: Betlém má takřka 20 metrů dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou reliéfy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového dřeva, o velikosti 0,5 – 1 m, poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje sv. Anežku Českou. V roce 2012 betlém zrestauroval pan Zdeněk Mayer.

Informace o kostele

WWW: https://brno.minorite.cz/farnost/

GPS: 49°11'39.48"N, 16°36'39.6"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Vladimír Hubálovský, OFMConv.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20.05.2021)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden, pro rodiče s dětmi
15:30 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci, v polském jazyce
Další bohoslužby v týdnu …
Po
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
Út
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
18:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro studenty a mládež
St
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
Čt
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
17:00 ve školním roce, každý týden, pro rodiče s dětmi
So
8:00 celý rok, každý týden

Konvent řádu minoritů v Brně byl založen již roku 1230. V roce 1257 byl kostel vysvěcen, ale v následujících desetiletích několikrát podlehl zhoubnému požáru. Roku 1320 byl posvěcen presbytář kostela a do konce 14. stol. byl jižně od kostela dokončen konvent s rajským dvorem a ambity. Po husitských válkách byl areál průběžně zvelebován, o čem svědčí i dochované pozdně gotické fresky z roku 1504. Reformace v 16. století způsobila materiální i duchovní úpadek kláštera. Během třicetileté války byly budovy kláštera poškozeny. V polovině 17. stol. žili v klášteře jen 4 řeholníci, ale klášter se pomalu vzpamatovával a menší bratři si postupně získávali přízeň obyvatelstva. Na počátku 18. století byla zahájena velká přestavba celého komplexu pod vedením stavitele Mořice Grimma. Byla zahájena stavba loretánské kaple v prostoru bývalého hřbitova, následovala stavba ambitů s bočními kaplemi a se Svatými schody. Takto postupně vznikl unikátní klášterní a sakrální komplex skládající se ze tří nádvoří a tří kostelů pod jednou střechou. Brněnský konvent vzkvétal; jeho rozvoj přibrzdily sice josefínské reformy, ale konvent nebyl zrušen. V letech 1807-1840 sídlil v konventu i řádový filosofický ústav. Klášterní knihovna obsahovala více než 10 000 svazků a byla zřízena i malá observatoř. Za první republiky žilo v klášteře 7 řeholníků. Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Přestože roku 1950 zabral klášter komunistický režim, i nadále jej spravovali minorité. Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera. Minorité jako jediný řád ve městě působí na stejném místě již téměř 800 let.