Křesťanské Vánoce

Brno, kostel sv. Michala

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2021

Betlémy

 24.12.
 22:30 - 23:00
Možnosti prohlídky betléma
Příchod k betlému levým bočním vchodem kostela - z ulice Dominikánská.
 25. - 26.12.
 10:00
Možnosti prohlídky betléma
Příchod k betlému levým bočním vchodem kostela - z ulice Dominikánská: 25.12. 10:00-10:30; 14:00- 15:00; 18:00-18:30; 26.12. 10:00-10:30; 14:00- 15:00; 18.00-18:30. Betlém je v nově opravené kapli Božího hrobu.
 1. - 2.1.
 10:00
Možnosti prohlídky betléma
Příchod k betlému levým bočním vchodem kostela - z ulice Dominikánská: 1.1. 10:00-10:30; 14:00- 15:00; 18:00-18:30. 2.1. 10:00-10:30; 14:00- 15:00; 18:00-18:30. Betlém je v nově opravené kapli Božího hrobu.

Ostatní programy

starší programy
 28.11.
 10:00 - 10:25
Slavení svátosti smíření a soukromá adorace
Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření.
 28.11.
 10:30
Mše svaté první neděle adventní s žehnáním adventních věnců v 10:30 a v 18:30 hodin
 1. - 22.12.
 05:30 - 06:10
Roráty při svitu svící s latinskými chorálními zpěvy
Každé adventní středeční ráno budou rorátní mše svaté v 5:30: 1.12., 8.12., 15.12., 22.12.; hudební doprovod: latinské chorální zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy.
 3.12.
 18:30 - 20:30
Jsme jedno a není nám to jedno? - večer se stálým jáhnem J. Špilarem pro manžele
Určeno pro všechny, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě.
 5.12.
 10:00 - 10:25
Slavení svátosti smíření a soukromá adorace
Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření.
 5.12.
 16:00 - 18:00
Mikulášská besídka
Zveme všechny děti do kostela sv. Michala v Brně v neděli 5. 12. 2021 v 16, 17 a 18 hodin. Kromě setkání se svatým Mikulášem se můžete těšit na adventní písně. Vyberte si jeden termín. Registrujte se předem.
 12.12.
 10:00 - 10:25
Slavení svátosti smíření a soukromá adorace
 19.12.
 10:00 - 10:25
Slavení svátosti smíření a soukromá adorace
 24.12.
 23:00 - 23:55
Půlnoční mše svatá
 25.12.
 10:30 - 11:30
Slavnost Narození Páně
 25.12.
 18:30
Slavnost Narození Páně
 26.12.
 10:30
Svátek Svaté Rodiny s obnovou manželských slibů
 26.12.
 18:30
Svátek Sv. Rodiny s obnovením manželských slibů
 1.1.
 10:30 - 11:30
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 1.1.
 18:30 - 19:30
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 6.1.
 20:00 - 21:00
Slavnost Zjevení Páně
 7. - 8.1.
 18:30 - 20:30
Jsme jedno a není nám to jedno? - večer se stálým jáhnem J. Špilarem pro manžele
pro všechny, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah a posouvat se směrem ke vzájemné jednotě
 9.1.
 10:30 - 11:30
Svátek křtu Páně
 9.1.
 18:30 - 19:30
Svátek křtu Páně

Informace o betlému

Betlém z počátku 19. století byl zakoupen v Mnichově. Vstup k betlému je levým bočním vchodem do kostela (z ulice Dominikánská).

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: 49°11'37.32"N, 16°36'25.2"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Mgr. Roman Kubín

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 12 (Česká)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.11.2021)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
15:00 celý rok, každý týden, latinsky podle Missale Romanum 1962 – tzv. tradiční ritus
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
20:00 celý rok, každý týden
Čt
20:00 celý rok, každý týden
18:30 nepravidelně, 1x za měsíc, jinak, termíny: https://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-vecery-pro-manzele/
So
20:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.

V levé oratoři kostela, která je přístupná bočním vchodem z Dominikánské ulice, jsou v současné době výstavní prostory Brněnského angelika s expozicí obrazů a plastik současných umělců. - viz aktuální program.