Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2021

Mikulášská besídka

Zveme všechny děti do kostela sv. Michala v Brně v neděli 5. 12. 2021 v 16, 17 a 18 hodin. Kromě setkání se svatým Mikulášem se můžete těšit na adventní písně. Vyberte si jeden termín. Registrujte se předem.

Prosíme, abyste dodržovali povinnost nošení respirátorů či nanorušek; rozestupy alespoň 1,5 metru mimo členů jedné rodiny a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikujte ruce.

Aktuální informace naleznete na stránkách www.krestanskevanoce.cz.

Informace o betlému

Betlém z počátku 19. století byl zakoupen v Mnichově. Vstup k betlému je levým bočním vchodem do kostela (z ulice Dominikánská).

Informace o kostele

Adresa kostela: Dominikánské náměstí

GPS: 49°11'37.32"N, 16°36'25.2"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Mgr. Roman Kubín

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 5, 6, 12 (Šilingrovo náměstí);

tramvaj 4, 9 (Náměstí Svobody);

tramvaj 3, 5, 6, 9, 12 (Česká)

Dějiny kostela svatého Michala jsou od 13. století spjaty s dominikánským klášterem, v jehož zdech mimo jiné také zasedal moravský zemský sněm. Kostel byl tedy svědkem mnoha událostí, které určily běh dějin naší země. Dnes jej návštěvníci mohou spatřit v raně barokním hávu, jak jej zanechala přestavba ze 17. století, při které došlo k otočení orientace kostela, takže na rozdíl od ostatních kostelů směřuje svým oltářem k západu. Mezi ceněné pamětihodnosti, kterými kostel vyniká, patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Winterhaldera staršího. Specifikem kostela je rovněž přístupová terasa lemovaná řadou barokních soch světců.

Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II. Kostel byl pak spravován z Petrova. V roce 1808 byl při kostele sv. Michala zřízen kněžský seminář. Od roku 1905 zde působil řeholní řád redemptoristů.