Křesťanské Vánoce

Pozdrav Dominika Duky

Dominik kardinál Duka OP

Milí přátelé,

v našich chrámech v tomto období hledíme do jesliček, kde před námi leží na slámě malé dítě. Vypadá bezmocně, ale přesto se mu s úctou klaní tři králové. Máme v nich symbolicky zastoupeny nejrůznější typy lidí z hlediska barvy pleti i z hlediska kulturního prostředí, z něhož vyrůstáme.

A betlémské dítě, navzdory obtížím a úkladům, díky lásce své rodiny zdárně roste a po letech překvapuje svou moudrostí. To dává v těchto těžkých časech naději i nám. Také v našich rodinách můžeme navzdory nepříznivým okolnostem vést děti skrze vzájemnou lásku k tomu, aby mohl být jednou jejich život naplněný a smysluplný.

Přeji vám požehnané Vánoce plné naděje.

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský