Křesťanské Vánoce

Pozdrav Mons. Vojtěcha Cikrleho, diecézního biskupa brněnského

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Milí přátelé,

již dvanáctým rokem zvou farnosti a sbory prostřednictvím nabídky na webu Křesťanské Vánoce k duchovnímu prožití adventního času i Vánoc. Stačí se jen na chvíli zastavit …

Dobou adventní i vánoční rezonuje téma světla – v adventních svících, které postupně rozsvěcujeme na adventním věnci, v Průvodu světla 8. prosince, který  každoročně míří do katedrály na Petrově,  v Betlémské světle, které přivážejí skauti do naší země  v posledním adventním týdnu … A nakonec také  v záři hvězdy nad Betlémem, která provázela cestu tří mudrců před dvěma tisíci lety a vybízí k témuž putování  také nás.

Ať vás světlo provází nejen ve svátečním čase, ale ať prozáří i všechny bolesti a starosti, radosti i naději, které život přináší.

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský